Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zoeken op de site

CIMG2640b.jpg

Memo per e-mail

Vakantie verlof aanvragen

Formulier vrijstelling schoolbezoek voor vakantie

Artikel 11 onder g, en artikel 14 van de Leerplichtwet 1969 (Zie schoolgids)

 

Onder aan dit formulier vindt u de toelichting.

 

Als u dit formulier heeft verstuurd, moet u een werkgeversverklaring inzake de verhindering wegens beroep of eigen verklaring zelfstandige in (laten) vullen en inleveren bij de directeur van de school. Deze kunt u hier downloaden.

 

Van dit formulier wordt een kopie doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

 

Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)/voogd

 

Gegevens van de leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd

Kind 1

 

Kind 2

 

Datum/periode en reden van de gevraagde vrijstelling schoolbezoek

captcharefresh

 

Toelichting

Vrijstelling van de schoolbezoek kan niet worden toegestaan voor de verlenging van de vastgestelde schoolvakanties. Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is uitsluitend mogelijk wanneer één van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep (b.v. horecapersoneel) niet in de gelegenheid is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen op vakantie te gaan. Dat moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen verklaring. Vrijstelling wordt niet toegestaan als de betrokken ouder/verzorger in de aangegeven periode geen vakantie opneemt en de vrijstelling wordt evenmin toegestaan als de opgegeven periode tijdens de eerste twee weken van het schooljaar valt. De periode van vrijstelling bedraagt maximaal twee schoolweken. Er kan slechts 1 x per schooljaar een beroep op deze vrijstellingsmogelijkheid worden gedaan.

 

Bij twee verzoeken van ieder één week wordt een van de verzoeken afgewezen. Vakanties waarvoor geen toestemming is verleend worden aan de leerplichtambtenaar gemeld.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Ouddiemerlaan 106
1111HL Diemen
(020) 698 1832
info@sint-petrusschool.nl