Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zoeken op de site

CIMG2640b.jpg

Memo per e-mail

Lezen

 

Beginnende geletterdheid

Bij de beginnende geletterdheid wordt aandacht besteed aan boekoriëntatie (wat kun je doen met boeken, wat kun je eraan zien), verhaalbegrip (de opbouw van een verhaal), taalbewustzijn (de lettermuur is hierbij een belangrijk hulpmiddel) en functioneel lezen en schrijven (naamkaartjes, kaarten en brieven, woordenboekjes, prentenboeken).

  

Technisch lezen

De meeste kinderen leren lezen in groep 3. De school gebruikt de methode ’Veilig leren lezen’, de meest gebruikte methode in Nederland.

Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode ‘Estafette’. Afhankelijk van het niveau krijgen kinderen daarnaast instructielezen, of gaan ze tutorlezen (met oudere leerlingen), duolezen of vrij lezen.

 

Sinds kort wordt er gewerkt met nieuwe Avi-niveaus. De normering met negen Avi-niveaus is vervangen door een normering gekoppeld aan het leerjaar: M3, E3, M4, E4, M5 enz. Ook bibliotheken coderen hun boeken tegenwoordig aan de hand van deze nieuwe normering.

 

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 is er een opbouw van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. De kinderen leren strategieën aan voor het begrijpen van teksten.

We gebruiken de methode ‘Tekst verwerken’ aangevuld met werkbladen van ‘Nieuwsbegrip’ die aansluiten bij de actualiteit.

 

Begrijpend/studerend lezen

Het studerend lezen in groep 7 en 8 bouwt voort op het begrijpend lezen in groep 4 t/m 6. De strategieën die de kinderen daar aangeleerd hebben, worden in groep 7 en 8 aangevuld met enkele nieuwe, die gericht zijn op het mondeling en schriftelijk reproduceren van de tekst. In groep 7 en 8 maken we onderscheid tussen lees- en leerstrategieën.

In groep 7 en 8 gebruiken we ook de methode ‘Tekst verwerken’ aangevuld met werkbladen van ‘Nieuwsbegrip’ die aansluiten bij de actualiteit.

Ouddiemerlaan 106
1111HL Diemen
(020) 698 1832
info@sint-petrusschool.nl