Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zoeken op de site

CIMG2638b.jpg

Memo per e-mail

Rekenen

 

We werken met de methode 'Wereld in getallen', versie 4.

 

Groepen 1-2

   • het omgaan met tijd en ruimte;
   • het vergelijken, sorteren, ordenen, meten en wegen van objecten;
   • het zicht krijgen op tellen en getallen.

 

Groep 3

 • getalbegrip: de telrij tot 20, kennismaking met de telrij tot 100, herkennen en schrijven van de cijfers 0 tot en met 10, de plaats van de getallen op de getallenrij;
 • optellen en aftrekken: splitsen van de getallen tot 10, het gebruik van het rekenrek, sommen tot 20, verdubbelen en halveren;
 • meten: het ervaren van het noodzaak tot het gebruiken van een standaardmaat, de meterlat als handige standaard maat;
 • meetkunde: ruimtelijke begrippen, bouwen met blokken, patronen voortzetten, plaats-route-afstand op een plattegrond bepalen;
 • geld: introductie van de euromunten, betalen-terugkrijgen-overhouden, optellen en aftrekken;
 • tijd: hele en halve uren, de kalender, kennismaking met 24-uurstijd en digitale tijd.

  

Groep 4

 • getalbegrip: de getallenrij tot 100, structureren van de getallen tot 100, het plaatsen van getallen op het kralensnoer en op de getallenlijn;
 • optellen en aftrekken: herhalen sommen tot 20, sommen tot 100, de rijgmethode;
 • vermenigvuldigen en delen: inprenten tafels van 1-2-3-4-5-10, het toepassen van tafels in sommen in rekensituaties;
 • meten: meter, kilometer, centimeter, kilogram;
 • meetkunde: plattegrond, windrichtingen, blokkenbouwsels en plattegronden;
 • geld: toepassen van optellen en aftrekken tot 100 met geld, op verschillende manieren betalen en geld terug krijgen;
 • tijd: herhaling hele en halve uren (analoog en digitaal), kwartieren, 10 en 5 minuten voor / over het hele / halve uur, maandkalender;
 • tabellen en grafieken: gegevens verzamelen in een tabel, verhoudingstabel.

 

Groep 5

 • getalbegrip: de getallenrij tot 1000, structureren van de getallenrij tot 1000, getallen bij geldbedragen en bij maten;
 • optellen en aftrekken: hoofdrekenen tot 100, schattend rekenen;
 • vermenigvuldigen en delen: tafels tot en met 10, keersommen boven de 10 (3x 15, 10 x 52, 6 x 28), deelsommen met en zonder rest, schattend rekenen
 • cijferen: optellen en afrekken tot 1000 ( kolomsgewijs rekenen);
 • meten: kilometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter, liter, kilogram, gram, maten uit het metriek stelsel als onderbouwing van de getallen tot 1000;
 • meetkunde: spiegelen en symmetrie, plattegronden en aanzichten van blokkenbouwsels, patronen van veelhoeken, standpunt bepalen;
 • geld: kennen en gebruiken van alle munten en biljetten, gepast betalen;
 • tijd: klokkijken (analoog en digitaal);
 • tabellen en grafieken: verhoudingstabel, gegevens verzamelen, temperatuur in staafgrafieken.

 

Groep 6

 • getalbegrip: structureren van getallen tot en met 1.000.000, plaatswaarde van cijfers in getallen, herhaling, getallen bij geldbedragen;
 • optellen en aftrekken: optellen en aftrekken met getallen met veel nullen, toepassen van rekenstrategieën, schattend rekenen, kolomsgewijs optellen en aftrekken (cijferen);
 • vermenigvuldigen en delen: keersommen en deelsommen met nullen, schatten, verhoudingstabellen, kolomsgewijs vermenigvuldigen;
 • breuken: breuken benoemen als deel van een geheel, breuknotatie gebruiken, breuken aanvullen tot het geheel, vergelijken van veel voorkomende breuken in contextsituaties;
 • meten: meten en wegen, eenvoudige herleidingen, omtrek en oppervlakte, temperatuur, gebruik notatie vierkante en kubieke meter;
 • meetkunde: plaats en richting bepalen op een plattegrond, spiegelen;
 • geld: toepassingssituaties met geld, prijsverschil, gepast betalen;
 • tijd: klok kijken analoog en digitaal, tijdmeten;
 • tabellen en grafieken: verhoudingstabel, lijn-staafgrafieken interpreteren.

 

Groep 7

 • structureren van getallen tot 1.000.000, kommagetallen (schatten en afronden);
 • optellen en aftrekken: handige strategieën met hoofdrekenen, kiezen tussen hoofdrekenen/schattend rekenen/cijferen, gebruik zakrekenmachine;
 •  vermenigvuldigen en delen: kennis van tafels toepassen bij handig rekenen (splitsen en rekenen met nullen), schattend rekenen, gebruik zakrekenmachine;
 • breuken en kommagetallen: breuken vergelijken en orderen, gelijkwaardigheid van breuken, plaatsen van breuken op de getallenlijn, optellen en aftrekken van eenvoudige ongelijknamige breuken, plaatsen van komma op de getallenlijn, bewerkingen met komma getallen;
 • procenten en verhoudingen: rekenen met verhoudingschema’s, relatie breuken en procenten, eenvoudige berekeningen met procenten;
 • meten: meten met lengte-, omtrek-, oppervlakte- en kubieke maten
 • meetkunde: plattegronden en schaal, vergroten en verkleinen;
 • geld: toepassing situaties met geld;
 • tijd: tijdsinterval berekenen, tijdbalk, tijden in de sport;
 • tabellen en grafieken: staaf- en lijngrafieken interpreteren en samenstellen, sectordiagram, tabellen lezen en maken.

 

Groep 8

 • getalbegrip: betekenis, plaats, structuur en waarden van hele getallen en komma getallen, afronden;
 • basisvaardigheden: herhalen alle basisvaardigheden kiezen tussen hoofdrekenen/schattend rekenen/cijferen;
 • cijferen: herhalen cijferend rekenen, schattend rekenen en gebruik zakrekenmachine; 
 • breuken en komma getallen: optellen en aftrekken van eenvoudige ongelijknamige breuken, aanzet tot vermenigvuldigen en delen met breuken, relatie tussen breuken/kommagetallen/procenten/verhoudingen;
 • procenten en verhoudingen: berekeningen met procenten, rekenen met verhoudingstabellen;
 • meten: uitbreiden van kennis van het maatstelsel, berekenen van lengte/omtrek/oppervlakte/volume/inhoud/gewicht:
 • meetkunde: schaalbegrip, ruimtelijk redeneren;
 • geld: verder oefenen en toepassen geldrekenen;
 • tijd: verder oefenen en toepassen tijdmeting en tijdsberekeningen;
 • tabellen en grafiek: staaf- en lijngrafieken interpreteren en samenstellen, sectordiagram, tabellen lezen en maken.
Ouddiemerlaan 106
1111HL Diemen
(020) 698 1832
info@sint-petrusschool.nl