Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zoeken op de site

CIMG2640b.jpg

Memo per e-mail

De ouderraad

De volledige naam van de ouderraad is: ‘Ouderraad Katholieke Scholen te Diemen’.

De doelstelling is :

- Bevordering van de samenwerking tussen school en ouders;

- Bevordering van kennis en inzicht bij ouders voor wat betreft opvoeding en onderwijs op school;

- Vertegenwoordiging van de ouders in het overleg/ samenwerking met het schoolteam, schoolbestuur en de medezeggenschapsraad.

Alle ouders zijn automatisch lid van de ouderraad, tenzij men schriftelijk te kennen heeft gegeven dat men dat niet op prijs stelt.

 

Bankgegevens

Het bankrekeningnummer van de Ouderraad is :

NL10INGB0004085674

t.n.v. Ouderver kathol scholen Diemen.

 

De ouderraadsvergaderingen

De ouderraad vergadert maandelijks in het bijzijn van een lid van het schoolteam.

Vragen of opmerkingen kunt u richten tot de secretaris of tot een van de leden van het bestuur van de ouderraad. Uw vragen worden besproken in de eerstvolgende vergadering. Hierna krijgt u antwoord.

 

Jaarvergadering ouderraad

Eens per jaar wordt de jaarvergadering gehouden van de ouderraad. Alle ouders krijgen via de kinderen een uitnodiging.

Tijdens de jaarvergadering wordt de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar vastgesteld. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de hoogte hiervan.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderbijdrage

Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage tijdens de jaarvergadering vastgesteld, voor het schooljaar 2016-2017 is dit €30,00 per kind.

Indien er meer dan 2 kinderen uit één gezin op school zitten, is de bijdrage voor het derde en volgende kind(eren) vastgesteld op €25,00 per kind.

 

De gelden worden ieder jaar besteed aan activiteiten op school die niet met leermiddelen te maken hebben, zoals sinterklaas, kerstfeest, sporttoernooien en excursies.

Bij grotere projecten zoals in eerdere jaren de aanschaf van de digitale schoolbel en toneelverlichting wordt er ook een beroep gedaan op de ouderbijdragen voor (een deel van) financiering hiervan.

 

Het jaarlijkse schoolreisje voor groep 1 t/m 7 en het kamp van groep 8 wordt niet uit de ouderbijdrage betaald. Hiervoor krijgt u een apart betalingsverzoek

 

U kunt de ouderbijdrage overmaken voor uw kind(eren) naar:

          Rekeningnummer (IBAN):     NL10INGB0004085674

          Ten name van:                      Ouderver kathol scholen Diemen

          Onder vermelding van:          naam + groepsnummer van het kind

 

Ouddiemerlaan 106
1111HL Diemen
(020) 698 1832
info@sint-petrusschool.nl