Belangrijke data

Woensdag 4 september      Zwemmen groep 6, 7 en 8 

Vrijdag 6 september              Informatieochtend nieuwe leerlingen 

Maandag 9 september         Ouderavond: 

                                                      - 18:45-19:30 Het algemene deel  

                                                      - 19:30-20:15 Groep 1 t/m 7 

Woensdag 18 september      Studiedag 

Berichten voor iedereen

Nieuwe leerlingen

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool: 

Groep 1-2 Lia/Tineke: 

-Danilo

-Liv

Groep 1-2 Joan/Joyce: 

-Julian

Groep 1-2 Manon/Annette 

-Aret

-Kenzalia

Groep 5: 

-Benjamin

Groep 6: 

-Anthony

Groep 7: 

-Sophia

Welkom 

We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad en net als wij, zin heeft om weer te beginnen. De afgelopen dagen hebben we de school weer ingericht en een start gemaakt met het hele team. Een goed begin voor een mooi nieuw schooljaar!  

Ouderavond 9 september

De ouderavond start om 18.45 uur met een algemeen gedeelte in de bovenbouwhal. Er is een presentatie van de directeur en een korte algemene ledenvergadering van de ouderraad. Daarnaast stellen de leerkrachten en de MR zich aan u voor. Om 19.30 vertellen de leerkrachten over het lesprogramma van het komend schooljaar. Dit vindt plaats in de desbetreffende groepen. 

Verzoek van de onderbouw

De leerkrachten van de onderbouw voelen zich verantwoordelijk voor het goed overdragen van de leerlingen aan de ouders bij het uitgaan van de school. Daarom heeft elke groep een eigen plekje op de speelplaats. De leerkrachten lopen daar met hun klas heen en nemen dan afscheid van uw kind. Om het overzicht te bewaren verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, om achter de witte lijn op de speelplaats plaats te nemen. De eerste twee weken van dit schooljaar worden de kleuters in de klas opgehaald. 

Verzoek van de bovenbouw

Het afgelopen jaar heeft de school meerdere chromebooks en laptops voor de leerlingen aangeschaft. Nu verzoeken we alle leerlingen om i.v.m. hygiëne een eigen koptelefoon en muis mee naar school te nemen. Graag voorzien van naam. Bij voorbaat dank.  

Gymnastieklessen

Graag willen jullie erop wijzen dat maandag a.s. de gymnastieklessen weer beginnen. De leerlingen dienen dus hun gymkleding weer mee te nemen.    

We hebben gekozen om de hoogste groepen op begin- en eindtijden te plannen omdat de meeste bovenbouwers zelfstandig naar school gaan.  

Maandag sporthal Diemen          

 08.30-09.15 uur groep 8  

09.15-10.00 uur groep 6  

10.00-10.45 uur groep 3  

10.45-11.30 uur groep 4  

11.30-12.15 uur groep 5  

14.45-15.30 uur groep 7  

Woensdag gymzaal Schoolstraat  

09.00-09.45 uur groep 2 Petrus  

09.45-10.30 uur groep 3 Petrus  

10.30-11.15 uur groep 4 Petrus  

11.15-12.00 uur MRT Petrus  

Donderdag sporthal Diemen 

13.15-14.00 uur groep 7 Petrus  

14.00-14.45 uur groep 6 Petrus  

14.45-15.30 uur groep 8 Petrus  

Voor de kleuters vragen we ouders om mee te lopen naar en van de gymnastiekles. Bij de groepen hangen intekenlijsten voor ouders die hierbij willen helpen. 

Groep 2 heeft ‘s woensdags om 9.00 uur gymnastiek in de Schoolstraat. De groep vertrekt om 8.45 uur van school.  Kinderen zijn natuurlijk altijd op tijd op school, maar op woensdag moeten ze dus zeker op tijd zijn!   

Op maandag begint  groep 8 al om 8.30 uur. De ochtend eindigt voor deze klas dan om 12.00 uur i.p.v. 12.15 uur.   

Op donderdagmiddag begint groep 7 om 13.15 uur. Hun eindtijd is dan om 15.15 uur i.p.v. 15.30 uur.   

De groepen ( 7 en 8) die een begin- of eindtijd hebben, gaan zelfstandig naar de gymzaal of weer naar huis. Als u uw kind nog brengt en/of haalt, doet u dat dan bij de betreffende locatie.  Het is handig om de kinderen in de bovenbouw i.v.m. de hygiëne een handdoek mee te geven.  

Zwemrooster 2019-2020 

Zwemmen groep 5 Duranbad 

Op dinsdagen van 10.15-10.45. Meer informatie volgt via parro.   

Zwemmen Groep 6/7/8 Duranbad 

Op woensdagen van 09.00-11.00 (exacte tijden per klas volgen nog). 

Data: 4/9, 2/10. 6/11, 4/12, 15/1, 12/2, 18/3, 15/4, 20/5.  

Schoolsport kalender  2019 - 2020 

woensdag 16 oktober 2019 Mini-volleybal groepen 8 

woensdag 11 december 2019 Zaalhandbal groepen 7 

woensdag 12 februari 2020 Zaalvoetbal groepen 8 

Donderdag middag 16 april 2020 Cito-toets middag groepen 8 

woensdag 22 april 2020 4-korven groepen 6 

vrijdag 5 juni 2020 Zwemmen Groepen 6, 7 en 8 

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020 

Herfstvakantie:19 t/m 27 oktober 2019  

Kerstvakantie: 21 dec. 2019 t/m 5 januari 2020  

Voorjaarsvakantie: 15 t/m 23 februari 2020  

Goede Vrijdag: 10 april 2020  

Tweede Paasdag: 13 april 2020  

Meivakantie: 25 april t/m 8 mei 2020  

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020  

Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020  

Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020  


Studiedagen 2019-2020  

Woensdag  18-9  

Maandag 28-10  

Maandag 6-1  

Vrijdag 14-2  

Dinsdag 2-6