Belangrijke data 

Maandag 17 augustusStart schooljaar 2020-2021 

Vrijdag 21 augustusSchoolfotograaf 

Woensdag 26 augustusZwemmen groep 6, 7 en 8 

Vrijdag 4 septemberStudiedag 

Maandag 7 septemberOuderavond (In aangepaste vorm).  
 

   

Berichten voor iedereen 

Nieuwe leerlingen: 

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool: 

Groep 1-2 Lia/Tineke: 

-Sephora Wong-a-Kiem 

Groep 1-2 Joan/Joyce: 

-Ishan Joshi 

Groep 1-2 Manon/Annette: 

-Alexander Camps 

-Leroy Smit 

-Joan Nadels 

Groep 3: 

- Adam Benabdallah  

Groep 4:  

- Sasha Withagen  

Groep 5: 

- Haadiyah Ali 

Groep 6: 

-Charity 

Groep 7: 

-Anzar Ali 

 

Welkom 
We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad en net als wij, zin heeft om weer te beginnen. De afgelopen dagen hebben we de school weer ingericht en een start gemaakt met het hele team. Een goed begin voor een mooi nieuw schooljaar!  

Corona maatregelen  

Het vorige schooljaar sloten wij met elkaar af in de hoop dat na de zomervakantie het Coronavirus zo ver zou zijn teruggedrongen dat de dan geldende richtlijnen van de overheid nog verder zouden kunnen worden verruimd. Helaas is dat niet het geval. In deze mail leest u in grote lijnen hoe het onderwijs na de zomervakantie weer opgestart wordt. We houden ons daarbij uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM en het ‘protocol basisonderwijs’ van de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) dat al voor de zomervakantie geldend was. In de bijlage vindt u het corona protocol .  

Ouderavond 7 september:  

Helaas zijn we genoodzaakt om de informatieavond op een aangepaste manier te organiseren. We zullen u hier zo spoedig mogelijk meer informatie over sturen.  

Gymnastieklessen: 

Graag willen jullie erop wijzen dat maandag a.s. de gymnastieklessen weer beginnen. De leerlingen dienen dus hun gymkleding weer mee te nemen.    
 
We hebben gekozen om de hoogste groepen op begin- en eindtijden te plannen omdat de meeste bovenbouwers zelfstandig naar school gaan.  

Maandag sporthal Diemen          

 08.30-09.15 uur groep 8  

09.15-10.00 uur groep 6  

10.00-10.45 uur groep 3  

10.45-11.30 uur groep 4  

11.30-12.15 uur groep 5  

14.45-15.30 uur groep 7  

Woensdag gymzaal Schoolstraat  

09.00-09.45 uur groep 2 Petrus  

09.45-10.30 uur groep 3 Petrus  

10.30-11.15 uur groep 4 Petrus  

11.15-12.00 uur MRT Petrus  

Donderdag sporthal Diemen 

13.15-14.00 uur groep 7 Petrus  

14.00-14.45 uur groep 6 Petrus  

14.45-15.30 uur groep 8 Petrus  

 

Voor de kleuters vragen we ouders om mee te lopen naar en van de gymnastiekles. Aanmelden zal via Parro geregeld worden.  

Groep 2 heeft ‘s woensdags om 9.00 uur gymnastiek in de Schoolstraat. De groep vertrekt om 8.45 uur van school.  Kinderen zijn natuurlijk altijd op tijd op school, maar op woensdag moeten ze dus zeker op tijd zijn!   
 

Op maandag begint  groep 8 al om 8.30 uur. De ochtend eindigt voor deze klas dan om 12.00 uur i.p.v. 12.15 uur.  Op donderdagmiddag begint groep 7 om 13.15 uur. Hun eindtijd is dan om 15.15 uur i.p.v. 15.30 uur.   
De groepen ( 7 en 8) die een begin- of eindtijd hebben, gaan zelfstandig naar de gymzaal of weer naar huis. Als u uw kind nog brengt en/of haalt, doet u dat dan bij de betreffende locatie.  Het is handig om de kinderen in de bovenbouw i.v.m. de hygiëne een handdoek mee te geven.  
  

Zwemrooster 2020-2021 

Zwemmen groep 5 Duranbad 

Op dinsdagen van 09.15-09.45. Meer informatie volgt via parro.   

Zwemmen Groep 6/7/8 Duranbad 

Een keer per maand op woensdagen van 09.00-11.00 (exacte tijden per klas volgen nog). 

Meer informatie volgt via parro.   

Schoolsport kalender  2020 - 2021 

Woensdag 7oktober 2020 Mini-volleybal groepen 8 

Woensdag 9 december 2020 Zaalhandbal groepen 7 

Woensdag 11 februari 2021 Zaalvoetbal groepen 8 

Donderdagmiddag 21 april 2021 Cito-toets middag groepen 8 

Woensdag 28 april 2021 4-korven groepen 6 

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021 

Herfstvakantie:10 t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie: 19 dec. 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2020 

Goede Vrijdag: 2 april 2021 

Tweede Paasdag: 5 april 2021 

Koningsdag: 27 april 2021 

Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021 

Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021 

Les vrije week: 14 juni t/m 18 juni 2021 

Zomervakantie 10 juli t/m 23 augustus 2021 

 

Les tot 12.15 uur: 

vrijdag 4 december, vrijdag 18 december, vrijdag 9 juli 

Les tot 14.00 uur:  

vrijdag 12 februari 

Studiedagen  

Vr. 4 september 2020 

Ma 19 oktober 2020 

Ma 4 januari 2021 

Do 4 februari 2021 

Vr. 5 februari 2021 

Wo 10 maart 2021 

Do 1 april 2021 

Di 25 mei 2021 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van de Sint-Petrusschool