Belangrijke data 

Dinsdag 30 juniAfscheid oudste kleuters 

Woensdag 1 juliMusical groep 8 

Vrijdag 3 juli Laatste schooldag, kinderen om 12:15 uit 

Berichten voor iedereen:  

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De tijd vliegt! Na 'alweer' vier weken van 'de scholen weer helemaal open' ligt de zomervakantie in het vooruitzicht. Naar wij hopen voor alle kinderen en ouders een heel fijne periode. 

Wanneer ik terugkijk op dit jaar is dit een jaar geweest zoals ik niet eerder heb meegemaakt en u naar alle waarschijnlijkheid ook niet. Er werd een beroep gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van het team, ouders en niet in de laatste plaats van de kinderen. Het was erg fijn te merken dat het team vanaf het eerste moment na de sluiting de schouders eronder zette en direct aan de slag ging met het organiseren van het thuisschoolwerk. In het begin was dat zeker nog wat onwennig, maar na verloop van tijd liep de motor op volle toeren en verliep het organiseren van het schoolwerk steeds beter. Een woord van dank is op zijn plaats voor alle ouders die van begin af aan thuis aan de slag zijn gegaan. Ook voor hen een totaal nieuwe situatie!  

Ook een woord van dank is op zijn plaats aan al die ouders die de school met woord en daad het nu bijna afgelopen schooljaar hebben bijgestaan, op allerlei manieren. Zeker in de huidige tijd merken we hoe belangrijk het is dat er zoveel ouders zijn die de school een warm hart toedragen.  

Heel hartelijk dank aan de leden van de Ouder Commissie, de Medezeggenschapsraad en niet te vergeten de luizenouders en vrijwilligers van de TSO. 

In het bijzonder een woord van dank aan Diane Apeldoorn-Snijder, Karin Homan-Hensbergen, Nathalie Groot, Roos Groen en Suzanne Lammers voor al hun inzet voor de ouderraad.  

Vanaf deze plaats namens alle ouders, kinderen en teamleden: heel hartelijk bedankt! 

Namens het team wens ik alle kinderen en ouders een welverdiende fijne vakantietijd toe. 

Liza Huizer 

Groep 8 vliegt bijna uit   

Woensdag spelen alle leerlingen van groep 8 samen voor hun familie de geweldige voorstelling “Jungle Beat!”. Heel veel plezier en succes allemaal!  

Einde schooljaar   

Vrijdag 3 juli begint voor alle groepen de zomervakantie om 12.15 uur.    

Na de vakantie begint de school weer op maandag 17 augustus.   

Ouderraad zoekt nieuwe leden 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar moeders èn/of vaders die lid willen worden van de Ouderraad. Voor volgend jaar bestaat de Ouderraad helaas uit (te) weinig leden, dus we hopen dat enthousiaste nieuwe leden ons team komen versterken. Want alleen met de hulp van nog meer ouders kunnen wij als Ouderraad samen met het team van school de activiteiten voor het komende schooljaar organiseren. Dus wordt ook lid en maak ons en vooral de leerlingen heel erg blij! 

De belangrijkste taak van de OR is het samen met het team van school organiseren van activiteiten op school. Zo zijn we betrokken bij het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasontbijt en het schoolreisje. Maar ook voor bijvoorbeeld het voorleesontbijt en de avond4daagse. Een aantal keer per jaar vergaderen we op school over de aankomende activiteiten. Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent, maar vele handen maken licht werk, dus hoe meer leden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij hopen van harte dat verschillende vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de Ouderraad. 

Het is niet alleen heel leuk, maar ook heel dankbaar om te doen. We hebben jullie hulp ook echt dringend nodig. Wil je je aanmelden, stuur dan voor het eind van de zomervakantie een mail naar: stpetrus.or@askoscholen.nl 

Voorstellen Meerlin Wilke 

Hallo, mijn naam is Meerlin Wilke. Ik wil mezelf graag voorstellen omdat ik het nieuwe schooljaar werkzaam zal zijn als onderwijsassistent en overblijf-coördinator op de Sint-Petrusschool. 

De meeste ouders en vooral kinderen hebben mij al vaak gezien. Ik kom al 16 jaar langs op de Sint-Petrusschool. Eerst om mijn oudste dochter te brengen, maar de laatste jaren vooral als overblijf-coördinator samen met Maaike. Ik heb zelf drie kinderen die na de zomer allemaal naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Ik ben getrouwd en woon in Diemen. Ik hou van lezen, handbal, dieren en kinderen. 

Ik heb ontzettend veel zin om de leerkrachten en uw kinderen te gaan ondersteunen. Wat mij betreft duurt de zomer dan ook nog te lang. Ik wens iedereen een fijne vakantie! Tot in augustus! 

Kamp groep 8 

Vorige week vond het alternatief schoolreisje van groep 8 plaats. 'T Laer ging helaas niet door maar gelukkig hebben we andere leuke activiteiten kunnen organiseren. Op maandag zijn de kinderen naar Jeugdland geweest. Er werd geraft, gebouwd, gezwommen en lekker veel gespeeld. Op dinsdag heeft meester Hans zijn beroemde spookverhaal verteld en hebben de leerlingen de spoken in het Diemerbos overleefd.  Donderdag vond de bonte avond en bbq plaats. We hebben genoten van de leuke stukjes van de kinderen. Op de laatste dag zijn alle kinderen klaargestoomd voor de middelbare school middels de traditionele brugpieperdag.  

Gevonden voorwerpen... 

Wilt u thuis even nagaan of u nog spullen mist van uw kind(eren)? Dan kunt u uw kind vragen even langs de gevonden voorwerpenbak te lopen. Er staat bij meester Chan weer een overvolle bak met kleding, schoeisel, doppers en dergelijke.  

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021 

Herfstvakantie:10 t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie: 19 dec. 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2020 

Goede Vrijdag: 2 april 2021 

Tweede Paasdag: 5 april 2021 

Koningsdag: 27 april 2021 

Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021 

Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021 

Les vrije week: 14 juni t/m 18 juni 2021 

Zomervakantie 10 juli t/m 23 augustus 2021 

 

Met vriendelijke groet, 

Liza Huizer