Belangrijke data

Woensdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek  

Zwemmen groep 6/7/8 

Zaterdag 5 oktober:Dag van de leerkracht 

Vrijdag 18 oktober: Einde Kinderboekenweek 

19 oktober t/m 27 oktober: Herfstvakantie 

Maandag 28 oktober:Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Berichten voor iedereen

Nieuwe leerlingen: 

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool: 

Groep 1-2 Lia/Tineke: 

-Rima

Groep 1-2 Joan/Joyce: 

-Adriana

Berichten van plusgroep

Gezocht: Iemand die de kinderen van de plusgroep een vreemde taal wil leren. 

Bent u goed in Spaans, Chinees of een andere vreemde taal? En lijkt het u leuk om op dinsdagochtend of een aantal dinsdagochtenden de kinderen van de plusgroep een vreemde taal te leren? Neem dan a.u.b. contact met mij op via e.fukking@askoscholengroep.nl 

Berichten van alle groepen

Reminder: Doorgeven van uw privacy voorkeuren in Parro  

De school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van de kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, kunnen we dit gemakkelijk, veilig en met een vermindering van administratiedruk via Parro regelen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende website; 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van deze Kinderboekenweek is Reis mee!  

In de ochtend zullen we voor de kinderen een feestelijke opening van de Kinderboekenweek organiseren. Uw kind(eren) mag/mogen die dag verkleed in het thema naar school komen, denk hierbij aan een piloot, buschauffeur, motorrijder etc.  

In de week zullen verschillende activiteiten plaats vinden binnen de school en zal het thema “Vervoersmiddelen – Reis mee!” verder worden uitgewerkt. Op vrijdag 18 oktober sluiten we de Kinderboekenweek feestelijk af. Vanaf het begin van de Kinderboekenweek mag uw kind een boek, welke niet meer wordt gebruikt, meenemen naar school. Aan het einde van de Kinderboekenweek sluiten we klassikaal de week af met een boekenruil. 

Betaling ouderbijdrage 

Volgende week ontvangt u via Parro een bericht over het betalen van de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Vorig schooljaar heeft ruim 89% van de ouders betaald, wij zijn hier erg blij mee. Ook dit schooljaar rekenen wij weer op u. Zodat wij alle activiteiten voor de kinderen weer kunnen bekostigen. 

TSO 

Elk nieuw schooljaar ontvangt de TSO graag een nieuw aanmeldformulier voor uw zoon en/of dochter. Indien u voor dit schooljaar nog geen aanmeldformulier heeft ingeleverd ontvangen wij deze graag zo snel mogelijk. De aanmeldformulieren zijn bij Chan te verkrijgen. Voor de kosten van dit schooljaar ontvangt u spoedig via Parro een betalingsverzoek. 

Gynzy & Gynzy Kids 

Op school gebruiken we in alle klassen op het digibord Gynzy. Gynzy is een webbased programma gericht op alle vakgebieden in het basisonderwijs. De leerkrachten maken er lessen mee of gebruiken tools als aanvulling op lessen.  

Met Gynzy Kids kunnen kinderen zelfstandig werken op Gynzy. Leerkrachten zetten oefenwerk klaar en hebben zo direct inzicht in de behaalde resultaten. Gynzy Kids is voor alle groepen beschikbaar, alle kinderen hebben een eigen code. Deze is op te vragen bij de leerkracht. Thuis inloggen kan via; www.gynzykids.com