Belangrijke data 

Vrijdag 4 september Studiedag 

Maandag 7 september Ouderavond (In aangepaste vorm).  

Donderdag 10 septemberMR vergadering  

Woensdag 23 september Zwemmen groep 6/7/8 

Woensdag 30 septemberStart kinderboekenweek 
 

   

Berichten voor iedereen 

Nieuwe leerlingen: 

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool: 
 

Groep 1-2 Lia/Tineke: 

-Myron Galiwango 

Groep 1-2 Joan/Joyce: 

-Owen Beijnes 

Groep 1-2 Manon/Annette: 

-Philip Erler 

-Mila Simons 

 

Algemeen 

In verband met de Corona maatregelen kan er op dit moment geen informatieavond plaats vinden. In de komende weken zullen de leerkrachten zich op een andere wijze aan u voorstellen. 

Wij betreuren dat het persoonlijke contact, onder andere bij de inloop, nu niet kan plaatsvinden. We moeten ons echter aan de richtlijnen van het RIVM houden. Op school wordt er regelmatig gecommuniceerd via Parro en/of de mail. Dit zijn de mogelijkheden om even een mededeling te doen, een vraag te stellen of een afspraak te maken. De leerkracht zal de Parro/mail zo snel mogelijk op zijn/haar werkdagen buiten lestijd beantwoorden.  Ziekmeldingen graag telefonisch bij de administratie (tussen 08:30-08:50 kunt u de voicemail inspreken), maar bij voorkeur via de mail:  stpetrus.ziekmelding@askoscholen.nl.  

In de Nieuwsbrief worden veel belangrijke mededelingen gecommuniceerd. Wij vragen u deze aandachtig te lezen zodat u goed op de hoogte blijft. 

Ouderavond 7 september: 

Toen de jaarplanning werd opgesteld was er natuurlijk de hoop dat de avond 'gewoon' binnen de muren van de school gehouden zou kunnen worden. Helaas kunnen we op dit moment ieders veiligheid, die van de ouders, maar ook die van teamleden niet garanderen en zijn we dus genoodzaakt het op een andere manier vorm te geven. U krijgt in ieder geval een hand-out of PowerPointpresentatie met daarin de leerstof voor dit schooljaar toegestuurd. We zijn nog aan het kijken hoe we het beste de kennismaking met de leerkracht kunnen organiseren. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over via Parro.  

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals.  

Er zijn situaties denkbaar waarin u als ouders, maar ook andere volwassenen wel de school in kunnen. Wanneer kan het wel? 

Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1.5 meter afstand. De directeur en/of intern begeleider hebben vooraf toestemming gegeven voor de aanwezigheid van derden.  

Danslessen Dans Dans Dans: 

Binnenkort starten er weer twee nieuwe leuke cursussen, namelijk hiphop!   
Bij beide cursussen zal de docent om 15.30 uur de opvang van de Sint-Petrusschool kinderen regelen.  

HIPHOP  

Hiphop verwijst naar straatdansstijlen die vooral op coole muziek wordt uitgevoerd. Het is een populaire dansstijl die ieder kind leuk vindt! Hiphop bestaat uit verschillende dansstijlen, zoals locking, popping, waving en nog veel meer. Omdat alle dansstijlen in het genre Hiphop cool zijn, gaan wij jullie in 10 lessen zo veel mogelijk leren!  

Hiphop:  

Voor wie: groep 1 t/m 4  

Start: Maandag 28 september   

Tijdstip: 15.45 - 16.45 uur  

Locatie: Sint-Petrusschool te Diemen  

Prijs: €85,-   

Vroegboekprijs: €75,- *  

*t/m 31 augustus 2020  

Hiphop:  

Leeftijd: groep 5 t/m 8  

Start: Dinsdag 6 oktober   

Tijd: 15.45 - 16.45 uur   

Locatie: Sint-Petrusschool te Diemen  

Prijs: €85,-  

Vroegboekprijs: €75,- *  

  • t/m 31 augustus 2020   

Is dit nou precies iets voor je zoon/dochter? Meld je dan aan via onze website:  

https://dansdansdans.com/overig/inschrijfformulier-cursussen/   

Toestemming Beeldmateriaal 2020-2021 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen, denk hierbij aan foto’s/filmopnamen van uw kind. U kunt tot 1 oktober 2020 via uw Parro app uw voorkeuren doorgeven of wijzigen. 

Dit gaat als volgt: Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Profiel en scrol naar het 

kopje 'Mijn kinderen'. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn via de stipjes achter het kind. Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in het leerling administratiesysteem heeft ingesteld. 

Uw wijzigingen worden (tot 1 oktober) automatisch aangepast in dit administratiesysteem. Na 1 oktober 2020 houden wij de reeds bij ons bekende voorkeuren aan. 

Wat zijn de voordelen voor u als ouder? U kunt met een paar kliks doorgeven waar u wel en juist geen toestemming voor geeft. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven. 

Voor de goede orde treft u onderstaand een uitleg met betrekking tot de privacy voorkeuren. 

Beeldmateriaal nieuwsbrief:  

Dit betreft foto’s in onze tweewekelijkse nieuwsbrief die via Parro wordt verspreid. Deze nieuwsbrief wordt ook op onze openbare website geplaatst. 

Beeldmateriaal Parro:  

U geeft toestemming voor het delen van foto’s/opnamen via de afgesloten schoolapp Parro. Per groep wordt hier (beeld)materiaal met de ouders onderling gedeeld. 

Beeldmateriaal schoolgids:  

Dit betreffen foto’s in onze schoolgids die via onze openbare website kan worden geopend.  

Beeldmateriaal Social Media:  

School maakt momenteel geen gebruik van Social Media. 

Beeldmateriaal website:  

Foto’s en eventueel filmmateriaal op onze openbare website. 

Inleveren rapporten 

Wilt u s.v.p. de rapportenmappen inleveren bij de leerkrachten? 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021 

Herfstvakantie:10 t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie: 19 dec. 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2020 

Goede Vrijdag: 2 april 2021 

Tweede Paasdag: 5 april 2021 

Koningsdag: 27 april 2021 

Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021 

Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021 

Les vrije week: 14 juni t/m 18 juni 2021 

Zomervakantie 10 juli t/m 23 augustus 2021 

 

Les tot 12.15 uur: 

vrijdag 4 december 2020, vrijdag 18 december 2020, vrijdag 9 juli 2021 

Les tot 14.00 uur:  

vrijdag 12 februari 2021 

Studiedagen  

Vr. 4 september 2020 

Ma 19 oktober 2020 

Ma 4 januari 2021 

Do 4 februari 2021 

Vr. 5 februari 2021 

Wo 10 maart 2021 

Do 1 april 2021 

Di 25 mei 2021 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van de Sint-Petrusschool