Belangrijke data 

Woensdag 4 december: Zwemmen groep 6/7/8 

Donderdag 5 december:Sinterklaasfeest 

Woensdag 11 december: Zaalhandbaltoernooi groep 7 

Donderdag 19 december : Kerstviering (informatie volgt) 

Vrijdag 20 december:School tot 12:15 Start Kerstvakantie 

Berichten voor iedereen 

Nieuwe leerlingen: 

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool: 

 

Groep 1-2 Lia/Tineke: 

Fayennah 

Chloe-Ann 

Groep 1-2 Joan/Joyce: 

Sammie 

Groep 1-2 Manon-Annette 

Leon 

Pietenmiddag 

Donderdagmiddag hebben wij een gezellig bezoek gehad van twee pieten. Ze zijn in alle groepen geweest en hebben met de kinderen gedanst en gezongen. Na afloop kregen de kinderen het goede nieuws dat zij hun schoen mochten zetten. 

De pieten hebben woord gehouden want vrijdagochtend waren alle schoenen gevuld met een kadootje. Echter de taak om de schoenen te vullen is door de rommelpieten voor hun rekening genomen want de klassen waren helemaal overhoop gehaald, maar dat was met hulp van de kinderen snel opgeruimd.

Betaling ouderbijdrage 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Inmiddels heeft ruim 60% van de ouders de ouderbijdrage voor dit schooljaar betaald. Wij zijn hier erg blij mee. Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn om te betalen, u kunt de iDEAL-link in het Parro bericht nog steeds gebruiken. 

Met vriendelijke groet, 

De Ouderraad. 

TSO 

De betalingsverzoeken voor het 1ste termijn; 26 augustus tot 21 december zijn via Parro verstuurd. 

Het betalingsverzoek is te vinden onder het tekstwolkje ‘gesprekken’ onderaan in het scherm van Parro. 

Verzuim - op tijd komen - leerplicht  

Alle basisscholen van Nederland zijn verplicht om het ongeoorloofd schoolverzuim te melden in een landelijke computer zodat leerplicht op de hoogte is. Het frequent te laat komen valt ook onder het ongeoorloofd schoolverzuim. Het is dus belangrijk dat de kinderen om 8.45 uur of om 13.30 in klas zijn.  

De laatkomers missen een stukje onderwijs en verstoren de les.  

De afgelopen periode zijn helaas te veel leerlingen te vaak te laat gekomen. We gaan ervan uit dat dit een uitzondering was.  

Verlofaanvragen 

Vaak gaat het goed maar met regelmaat ontvangen we toch nog mail met daarin het verzoek om verlof. Deze aanvragen kunnen we pas in behandeling nemen als u daar een verlofformulier voor hebt ingevuld. Mocht het verlof om meerdere dagen gaan en u in het bezit zijn van een officiële uitnodiging, voeg daar dan graag een kopie van bij. Een leeg formulier kunt u elke ochtend vragen aan Chan of Maaike.  

Het voortgezet onderwijs

De leerlingen van de groepen 8 hebben de keuzegids gekregen waarin alle informatie staat over de overstap naar het voortgezet onderwijs.

In de gids staan alle v.o. scholen van Amsterdam en hun “open dagen”. 

Wij adviseren ook de ouders van onze groepen 7 om alvast een aantal open dagen te bezoeken.  

De tijd dat je één v.o. school op je lijstje kon zetten, is allang voorbij. 

Leerlingen met een vmbo-b, vmbo-b/k of vmbo-k advies moeten een lijstje maken met vier scholen. Leerlingen met een vmbo-t of vmbo-t/havo-advies een lijstje met zes scholen. Leerlingen met een havo-, havo/vwo of vwo-advies twaalf scholen. 

Op https://www.voschoolkeuze020.nl vindt u veel informatie en de keuzegids kunt u hier downloaden:  

https://www.voschoolkeuze020.nl/docs/keuzegids.pdf 

Beeldmateriaal; wat mogen we waar delen? 

Foto's zijn leuk en zeggen veel. Maar misschien hou je er helemaal niet van als er foto's van je kind geplaatst worden op het internet. Via Parro kun je aangeven waar foto's van jouw kind gedeeld mogen worden. Mag een foto bijvoorbeeld wel op Parro en niet op social media? Vink het aan in de  de app! 

Hoe werkt het? 
* Ga naar het tabblad Instellingen 
* Ga naar Privacy-voorkeuren 
* Geef per kind aan wat je voorkeuren zijn (via de stipjes op het potloodje) 

Nog even voor de duidelijkheid. Parro is veilig en AVG-proof (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Alleen de ouders van de groep kunnen de foto's zien. We zijn ons ervan bewust dat andere kanalen openbaar zijn. Daarom zijn we terughoudend in het plaatsen van foto's op bijvoorbeeld de website. Als we daar een kiekje plaatsen richten we ons op de activiteit en zorgen we ervoor dat kinderen niet voluit in beeld zijn. Maar soms zijn we zo trots op onze kinderen dat we het graag met de wereld willen delen.