Belangrijke data:

Vrijdag 6 maart : Informatieochtend 09.15-10.30

 

Berichten voor iedereen:

Nieuwe leerlingen

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool:

Groep 1-2 Tineke-Lia:  

Jane van Opmeer  

Groep 1-2 Joan-Joyce: 

Anthony Ipek 

 

Te laat komen

Helaas hebben we de afgelopen maanden gemerkt, dat veel kinderen te laat op school komen. Sommige kinderen komen echt dagelijks te laat. Dit is zeer storend voor de juf/meester die al met de les begonnen is, maar ook voor de andere kinderen die wél al in de klas zitten. Te laat komen valt wettelijk onder “ongeoorloofd schoolverzuim” en wij hebben als school nu eenmaal de plicht om schoolverzuim tegen te gaan. We willen u dan ook vragen of u er alstublieft op wilt toezien dat uw kind echt op tijd op school is. Dank u wel. 

Lood in het water? 

Een paar weken geleden werd er in het nieuws melding gemaakt over scholen waar in het drinkwater een ongezonde loodconcentratie was aangetroffen. We kunnen u geruststellen! Er zijn geen loden leidingen op de Sint-Petrusschool.  

Nieuwe OKA (Ouder kind adviseur) 

Regina stopt helaas als ouder kind adviseur bij de Sint-Petrusschool. We hebben heel fijn met Regina samengewerkt en wensen haar het beste!  

Beste ouders en verzorgers, 

Mijn naam is Regina Hogenberg en zoals sommige van jullie weten ben ik Ouder- Kind coach op de Sint Petrusschool. Per 1 maart ga ik minder werken en dit heeft tot gevolg dat ik ga stoppen als Ouder- Kind coach op de Sint Petrusschool. Ik heb het met veel plezier gedaan en zal de kinderen, ouders en het team gaan missen. Gelukkig is er een goede opvolgster. Haar naam is Lina en stelt zichzelf ook voor in de nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, Regina Hogenberg 

Gelukkig is er direct een ervaren ouder kind adviseur voor onze school beschikbaar. Lina stelt zich even voor:  

 

Hoi ik ben Lina van Haagen en ik zal vanaf 2 maart de fantastische en lieve Regina Hogenberg vervangen als Ouder & Kind Coach op De Sint Petrusschool. Ik woon samen met mijn man, dochter van 19 jaar, zoon van 17 jaar en onze neef van 19 jaar in Amsterdam. Sinds een aantal jaar werk ik in mijn eigen praktijk als kindercoach, gezinscoach en psychomotorisch coach en heb veel contact gehad met kinderen en hun ouders/verzorgers. Mijn specialisatie is de psychomotoriek en heb veel ervaring met kinderen die moeite ervaren met leren, op welk gebied dan ook. Ik kijk er naar uit om met jullie samen te werken en te ondersteunen. Tot snel. Groetjes Lina 

Het ouder- en kindteam is er voor alle ouders en kinderen die tips, advies, hulp of ondersteuning kunnen gebruiken. Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of zorgen over de situatie thuis of op school? Het eten of slapen gaat bijvoorbeeld niet goed. Sommige kinderen zijn erg onzeker, andere kinderen luisteren niet goed. Een kind kan het ook moeilijk hebben door een scheiding, verlies, ziekte of geldzorgen.  

Samen kijken we wat er aan de hand is en wat er nodig is. Met een gesprek, tips en adviezen kun je misschien al weer verder. Soms is een training voor kind of ouder een goed idee. Het ouder- en kindteam kan ook kortdurende begeleiding of behandeling bieden. Binnen het ouder- en kindteam werken ook jeugdartsen/verpleegkundigen en jeugdpsychologen waarmee we samenwerken waar nodig. Het is belangrijk om te weten dat je als ouder(s) zelf blijft bepalen welke stappen gezet worden.  

Verkleedfeest

Voor de vakantie vierden wij het verkleedfeest. Een feest kunnen we het wel noemen, want wat was het een ontzettend geslaagde dag! Bedankt voor alle hulp, want dat heeft er voor gezorgd dat deze dag een groot succes was. 

Kiestraining 

De KIESgroep is een preventief programma voor kinderen met gescheiden ouders. In de KIESgroep worden kinderen sterker gemaakt in het omgaan met de veranderingen in hun thuissituatie. In de bijlage vindt u meer informatie over deze training en hoe u zich kan aanmelden.  

Lezen 

Hierbij willen wij ouders en verzorgers van kinderen met een leesbeperking (d.w.z. dyslexie, ADHD, problemen met zicht of TOS) wijzen op de mogelijkheid om GRATIS boeken te kunnen lenen via Superboek. Zie voor informatie www.superboek.nl. Uw kind kan boeken lezen of beluisteren. Er zijn ook boeken met grotere letters. Dit om het leesplezier voor deze doelgroep te vergroten, zodat er meer gelezen wordt. 

Stap 1: Ga naar www.superboek.nl en schrijf je in bij het kopje "lid worden". Vink ook aan dat je verklaart dat je een leesbeperking hebt en akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.  

Stap 2: Na het inschrijven ontvang je een e-mail met een activatielink. Klik op de link en maak vervolgens een wachtwoord aan. 

Stap 3:Het account is nu aangemaakt. Je kunt nu gelijk gaan zoeken in de collectie en bestellen.  

Een gesproken titel kun je direct beluisteren via de website of via de app "Daisyspeler". Gedrukte boeken of cd's worden binnen 14 werkdagen toegestuurd. Meer info: www.superboek.nl via tel: 070 3381500. 

Typeworld groep 5 t/m 8 

Wij willen u op de hoogte stellen van de mogelijkheid tot het volgen van een typecursus voor de kinderen in de huidige groepen 5 – 8. We willen alle leerlingen de mogelijkheid bieden deze cursus te volgen. Het goed kunnen gebruiken van de computer met al zijn functies en programma’s wordt in de huidige tijd steeds belangrijker. Thuis en op school wordt er meer en meer met de computer gewerkt. Een belangrijke en vooral handige vaardigheid waar de kinderen de rest van hun leven profijt van hebben is het typen.  

De cursus die wij gebruiken hebben wij gevonden in de Typeworld. Met behulp van de Typeworld hopen we dat uw kind ‘blind’ leert typen. In de digitale leeromgeving oefenen de kinderen thuis met typen door middel van uitdagende opdrachten die zich automatisch aanpassen aan het niveau van uw kind. Omdat het een online typecursus betreft dienen de kinderen thuis toegang te hebben tot internet. Oefenen, liefst elke dag is daarbij belangrijk.  

Deelname is niet gratis. Wanneer uw kind gaat deelnemen vragen we van u een bijdrage van €17,50,- Daarvoor krijgt uw kind:  

  1. toegang tot de online huiswerktool 
  1. examen (en eventueel  een herexamen)  
  1. diploma of deelnamebewijs 
  1. een online rapportkaart (ook voor ouders/verzorgers) 
  1. maximaal een jaar lang toegang tot de typetuin  

Meer informatie over de cursus vindt u via deze link https://website.typeworld.nl/  

Opgeven kan tot en met 1 april via deze link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7oinzcCrtEyVtW0w39TsZCLAkh-SFx1Dj00xmIwDitlUQVJaTjRWQ0U2SkFKWFJGMjQ2QkExVDVUWS4u