Berichten voor iedereen 

Nieuwe leerlingen: 

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool: 
 

Groep 1-2 Tineke-Lia:  

Surafel Nkem 

Areg Tadevosyan 

Groep 1-2 Joan-Joyce: 

Fedde Visbeek 

 

Corona update 

Leuke ouders van de Sint-Petrusschool, 

Allereerst willen we jullie namens ons allemaal een groot compliment geven voor het oppakken van het schoolwerk met jullie kinderen thuis! Iedereen is lekker bezig en dat met maar een handje vol opstartproblemen! Het is niet niks wat ons allen overkomt en wat er in korte tijd gedaan moet worden om gezin, familie, werk etc etc anders in te richten. Dat vraagt veel improviseren, flexibiliteit, inlevingsvermogen en zal soms gepaard gaan met stress, emotie en we hopen van harte ook met humor.  

Het zal u niet verbazen dat al deze emoties ook hier op de werkvloer spelen, geen kinderen, weinig collega’s, een digitale klas, wachtwoorden die zoek zijn, filmpjes die niet laden en thuis is ook alles anders. Ook hier nemen de emoties een enkele keer de overhand, zijn er soms tranen en wordt er gelukkig ook gelachen en koesteren we de zon die deze bizarre dagen verwarmt.  

Wees niet te streng voor jezelf en doe de dingen stap voor stap was vanaf het begin ons credo en dat blijft het. Ook jullie willen we dat graag allemaal nogmaals op het hart drukken. Wat misschien helpt is dat de leerkracht in een programma laat zien wat de kinderen dagelijks moeten doen om de kennis op peil te houden. Daarnaast is er een aanbod van dingen die de dag kunnen verlichten, het werk kunnen verrijken, of wat gewoon leuk is om te doen. Niet alles wat er op het programma staat is dus een verplichting, sommige dingen moeten en veel dingen mogen!  

Volgende week dinsdag wordt besloten of de school 6 april weer open mag en dat betekent voor nu dat we komende week nog digitaal werken. Elke week proberen we ons meer te bekwamen in het werk met de kinderen en de behoefte om elkaar te zien groeit met de dag. Misschien gebeurt dit nu al in de klas van uw zoon of dochter maar vanaf komende week zal iedere leerkracht een poging doen om via Zoom of op een andere manier u te spreken.  

Veel mooi geplande dingen komen deze weken te vervallen, verplaatsen lukt vaak niet. Voor de groepen 8 is het nog spannend en gelukkig nog even weg, hun schoolreis staat gepland begin juni.  

Handreiking voor thuis 

Het is niet aan ons als school om ons teveel te bemoeien met de impact die het onderwijs op afstand op de thuissituatie heeft. Ieder geeft daar zijn of haar eigen invulling aan. Toch merken we dat er ook wel behoefte is om een handreiking te krijgen over het omgaan met deze voor iedereen nieuwe ervaring. In de bijlage bij deze update vindt u daarom hierover een brief. U kunt ook meer informatie vinden op https://maken.wikiwijs.nl/158912/Les_op_afstand___informatie_voor_ouders 

Kids Corona krant 

Vanaf 16 maart start My Book Buddy met de Kids Corona Krant, een platform voor en met kinderen. Omdat tot nu toe veel aandacht uitgaat naar de volwassenen en de medisch, economische kant van het verhaal, is er behoefte aan een virtuele plek voor kinderen.  Zij kunnen zich in deze krant uiten met zelfgeschreven teksten, tekeningen, foto’s en filmpjes en anderen inspireren. Daarvoor hebben we een aantal spelregels ontworpen waar kinderen zich aan moeten houden.  “Het mooiste zou zijn wanneer kinderen aan het eind van de dag even tijd nemen hun bijdrage aan de krant te ontwerpen en in te sturen”, aldus Cathy Spierenburg, “dan liggen de indrukken nog vers in het geheugen”. 

Als deze periode afgesloten kan worden en het normale leven weer opgepakt wordt, blijft er een mooi document over waarin inzicht verkregen wordt in het wel en wee van de thuiszittende kinderen en de impact die dat op hen heeft gehad. Een waardevol document voor later voor schrijvers en lezers. 

www.kidscoronakrant.nl 

info@kidscoronakrant.nl 

Brandweer in de klas 

Nelson en Peter hebben in de groepe 7 en 8 een gastles over de brandweer in de verzorgd. De kinderen waren diep onder de indruk! We willen hun via deze weg nogmaals danken voor deze fantastische lessen.  

Opschoondag 

Op 12 en 13 maart hebben alle kinderen mee gedaan aan de opschoondag Diemen. Na het startsein van de wethouder zijn alle groepen een stukje Diemen gaan opruimen. We willen alle kinderen danken voor hun inzet. Diemen ziet er weer keurig uit.  

TSO 

Binnenkort ontvangt u via Parro een betalingsverzoek voor de 2de termijn van de TSO. De 2de termijn loopt van 6 januari 2020 t/m 13 maart 2020. Als vanzelfsprekend zal de 3de termijn lopen vanaf het moment de school weer van start gaat.