Belangrijke data 

1 april: Studiedag (leerlingen vrij)  

2 april:  Goede vrijdag (leerlingen vrij)  

5 april:  2e paasdag (leerlingen vrij) 

20 april: Start Eind Cito groep 8 

27 april: Koningsdag 

1 mei t/m 16 mei: Meivakantie 

Berichten voor iedereen 

Nieuwe leerlingen: 

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint- Petrusschool: 

Groep 1-2 Lia/Tineke: 

Groep 1-2 Joan/Karin: 

- Kaylin Lemmert 

- Fender Karbet 

Groep 1-2 Manon/Annette: 

 

Hoe gaat het nu met Corona?: 

Inmiddels zijn we gelukkig al weer een aantal weken open en willen we jullie graag laten weten hoe het op school gaat. We hopen natuurlijk dat de kinderen thuis enthousiast verhalen over school vertellen en/of dat berichtjes op Parro van de groepsleerkrachten regelmatig een goed inkijkje geven. Iedereen doet zijn/haar best maar het blijft een beetje behelpen, geen ouders in de school. Hier binnen lijkt Corona gelukkig vaak ver weg. De kinderen nemen hun gebruikelijke vrolijke drukte met zich mee en hoewel wij proberen de klassen zoveel mogelijk hun eigen bubbel te laten zijn, ervaren de kinderen de schooldagen als bijna normaal. 

De afgelopen weken zijn met regelmaat collega’s getest op corona. Gelukkig zijn alle uitslagen tot nu toe steeds negatief geweest en dat betekende voor de kinderen dat hun leerkracht, in de meeste gevallen, maar kort afwezig was. Het is ons helaas een enkele keer niet gelukt een passende vervanging te vinden en dat 

betekende dat er 4 keer een klas thuis is gebleven. Hoewel de mail hierover op zeer korte termijn aan de betreffende klassen werd gestuurd, lukte het de ouders zelf of onderling de opvang te organiseren.  

We begrijpen goed dat een mail op het laatste moment, improviseren en organiseren betekent en willen jullie hierbij bedanken voor de flexibiliteit hierin. We voelen op zo’n moment extra dat we deze ingewikkelde tijd samen het hoofd bieden.  

Ook verschillende kinderen en ouders zijn de afgelopen tijd getest. In het geval van de kinderen was de uitslag steeds negatief en konden ze meteen of na een paar dagen weer naar school. Mocht je met je zoon of dochter een test gaan doen dan heeft de Rai een Kinder Teststraat met een Corona Diploma. 

Soms bellen we ouders met het verzoek hun kind op te halen omdat er sprake is van een hevige verkoudheid of snotneus. In de pre corona tijd zouden we dat niet snel doen maar door het belang voor de klas/leerkracht en ook de school, doen we dit momenteel wel. Zo voorkomen we extra besmettingen en extra testen voor kinderen en leerkrachten. 

Studiedag 1 april 

De studiedag van 1 april gaat door als studiedag. Dat betekent dat de kinderen donderdag vrij zijn. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent er een fijn lang weekend van te maken, zoals het ook bedoeld was. Wat staat voor de teamleden op het programma? We gaan aan de slag met; 

  • De analyse van de cito resultaten,  
  • Het rekenonderwijs op de Sint-Petrusschool.  
  • Blink (wereldoriëntatie)  
  • De methode Kleuterplein.   

Chan afwezig 

Misschien was het u al opgevallen dat meester Chan de afgelopen week afwezig was. Meester Chan is dinsdag succesvol geopereerd. De verwachting is dat zijn herstel enkele weken in beslag gaat nemen. Tot die tijd is juf Liat de vervanger van meester Chan. We wensen meester Chan heel veel succes met zijn herstel.

Het team wenst u een heel fijne Pasen toe. 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Sint-Petrusschool.