Belangrijke data 

Zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei Meivakantie  

Maandag 11 mei Vrije corona dag 

Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei Hemelvaart 

Maandag 1 juniPinksteren 

Dinsdag 2 juniStudiedag  

Berichten voor iedereen  

Nieuwe leerlingen 
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool.  

 Groep 1-2 Joan/Joyce:  

Emily Soomontan 

Groep 1-2 Manon-Annette  

Sonia Mukasa 

Terugblik afgelopen periode 

De schok dat we de school in maart moesten sluiten en dit van iedereen vroeg om het onderwijs heel anders te gaan volgen en geven, deze schok voelen we soms nog. Zeker in het begin zeiden we met regelmaat tegen elkaar, het lijkt wel een film waarvan we niet weten hoe en wanneer ie gaat eindigen. 

De afgelopen tijd gaf ons inzicht in de enorme veerkracht van mensen en speciaal van de kinderen. Zij gingen gewoon lekker aan het werk, oefenden, bleven lessen maken en volgden digitaal instructies. Ze gaven spreekbeurten, stuurden grappige en leuke berichten en schreven een lief bericht met stoepkrijt. 

En dan jullie, die fijne groep ouders, die les gingen geven, terwijl er ook zelf gewerkt moest worden. Vaak in alle hectiek toch tijd vonden om leuke filmpjes te sturen, meededen met de gymlessen van Jan, anekdotes deelden, een attentie stuurden en bovenal de prettige en fijne toon waarmee vragen gesteld, zorgen gedeeld en complimenten werden gegeven, onze oprechte dank daarvoor; Jullie zijn geweldig! 

Nu staat de vakantie voor de deur en gaan we elkaar over ruim twee weken, zij het op afstand, weer ontmoeten. Hoewel we allemaal heel blij zijn met de vakantie die voor ons ligt verheugen wij ons nu al op dat moment op 12 mei. 

Voor nu wensen we jullie een zonnige en zorgeloze vakantie, 

Blijf gezond en tot snel, 

Het team van de Sint-Petrusschool 

Ouderkind functionaris Lina 

In de laatste nieuwsbrief heeft Lina onze nieuwe ouderkind functionaris zich al voorgesteld. Gezien de bijzondere situaties heeft ze echter nog niet persoonlijk kennis kunnen maken. Zij heeft nu een filmpje gemaakt om zich voor te stellen, zodat jullie vanaf nu precies weten wie zij is en wat ze precies doet.  

https://askoscholen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/l_huizer_askoscholen_nl/Ea7plIDRP71MoZzWgIYyA18Bppu1AlLUFIaQAUEA6cbavA?e=hU5BUM 

Gemeente Diemen 

Door de coronacrisis zit iedereen vrijwel de hele tijd samen thuis. Dat zal de komende tijd ook nog wel zo blijven. Vaak gaat het goed, maar het is best lastig als alles door elkaar loopt: werk, school, opvoeding en vrije tijd. Veel ouders zitten met vragen over hoe ze het beste om kunnen gaan met de huidige situatie. Ook ondernemers kunnen in de knel komen. Sommige inwoners krijgen plots met schulden te kampen. Gemeente Diemen informeert nu alle inwoners met een speciale digitale krant met praktische tips en informatie over activiteiten, initiatieven en ondersteuningsmogelijkheden. We besteden extra aandacht aan gezinnen met kinderen. In de bijlage of via www.diemen.nl is alle informatie te downloaden.   

Activiteiten vanuit de gemeente  

De afgelopen weken zijn allerlei activiteiten en initiatieven voor kinderen gestart in het kader van de coronacrisis. Deze week is ‘Diemen leest voor’ gestart, de komende tijd zullen verschillende voorlezers een kinderboek voorlezen aan de jongste inwoners van Diemen. Deze week leest burgemeester Erik Boog het boek ‘Ik wil een leeuw’ van Annemari van der Eem en Mark Janssen voor.  

Via de volgende link is het filmpje te vinden: https://youtu.be/wBLxhQc0Rvo

Q&A ASKO na 11 mei 

We zijn heel blij dat uw -en ook een beetje ‘onze’ kinderen na de meivakantie weer naar school mogen. Nu we weten dat de scholen voor de helft weer open mogen, is uw school hard aan de slag gegaan om alles te organiseren, terwijl er continu aanvullende informatie van het ministerie komt over hoe we het onderwijs moeten organiseren en welke hygiënemaatregelen we moeten treffen. U zult zelf vast de nodige vragen hebben over wat de openstelling van de scholen voor uw kind betekent. ASKO-scholen vinden het in eerste instantie heel belangrijk dat er ruim aandacht op school is voor wat de kinderen tijdens deze crisis meemaken, beleven en voelen. De school zal daarom gericht aandacht besteden aan het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen. Met deze Q&A hopen wij voor alle ouders van ASKO-scholen veel van uw vragen te beantwoorden. Als u na lezing van deze brief nog steeds vragen heeft, kunt u contact opnemen met de schoolleiding van uw school. De Q& A vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief.