Belangrijke data 

Zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei  Meivakantie  

Maandag 24 mei Pinksteren 

Dinsdag 25 mei Studiedag 

Maandag 14 juni t/m vrijdag 18 juni Lesvrije week (kinderen vrij)  

Berichten voor iedereen  

Nieuwe leerlingen 
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool.  

Groep 1-2 Lia/Tineke: 

  • Alessia Chichizola 

Groep 1-2 Joan/Karin: 

- Seraphina Masih 

Groep 1-2 Annette/Nick: 

 

Terugblik afgelopen periode 

We hebben met elkaar sinds de opening van de scholen wel even wat voor de kiezen gehad. De afgelopen weken zijn er met regelmaat collega’s getest op Corona. Soms bleven er kinderen thuis vanwege Corona in de naaste omgeving of vanwege een verkoudheid. Het blijft lastig in te schatten of de verkoudheid van een kind nog net maakt dat het kind naar school kan of dat het zo verkouden is dat een paar dagen thuis moet blijven en eventueel testen beter is. Soms hebben we ook naar huis gebeld als we niet gerust waren op de ernst van de verkoudheid. Ook voor de periode na de meivakantie vragen we jullie de kinderen thuis te houden als er sprake is van een ernstige verkoudheid. Tot 15 mei geldt een algemeen negatief reisadvies.  

De quarantaineregels blijven van kracht. Bij terugkomst betekent dit 5 dagen quarantaine en dan testen of 10 dagen quarantaine. We vertrouwen erop dat iedereen deze richtlijn volgt. Even afstemmen over een specifieke situatie kan altijd. 

Groep 8 had extra drukke en emotievolle weken. Zo was er de jaarlijkse loting en matching. Blij vierden ze de plaatsing van de kinderen die in hun top 5 geplaatst zijn en samen vonden ze troost voor de kinderen die minder gelukkig lootten. Ieder jaar is te zien hoe in de laatste maanden de leerlingen uit groep 8 steeds hechter worden. Het naderende afscheid geeft ze het inzicht dat ze al zoveel samen hebben meegemaakt en dat straks enorm gaan missen. Ook maakten ze de eindtoets van de Cito. In twee dagen werden er 8 taken over taal en rekenen gemaakt. Geconcentreerd en gemotiveerd was iedereen aan het werk en over 3 weken verwachten we de uitslag. 

We zijn druk bezig met het samenstellen van de zogenaamde schoolscan waarmee we een plan gaan 

maken voor de komende twee jaar. Hierdoor kunnen we geconstateerde vertragingen in het onderwijs opvangen. Voor de scan analyseren we gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de resultaten van de tevredenheid enquêtes van ouders, leerlingen en leerkrachten.  Op basis van die scan gaan we een overzicht maken van onderwijsinterventies voor de komende jaren. We zullen dit plan van aanpak bespreken met de MR en voor de zomervakantie met u delen.  

We denken dat alle leerlingen en collega’s de komende vakantie echt hebben verdiend, er is door iedereen heel hard gewerkt! Wij wensen iedereen een hele fijne en onbezorgde tijd en zien elkaar terug op 17 mei voor de laatste weken van dit, in veel opzichten, bijzondere schooljaar. Dank voor de aardige mails en woorden die ons met regelmaat bereiken, blijf ons vooral ook na de vakantie vinden. Blijf gezond en tot snel! 

Het team van de Sint-Petrusschool 

Bericht van juf Tineke 

Beste ouders/verzorgers, 

Na 20 jaar werkzaam geweest te zijn op de Sint-Petrusschool heb ik na lang wikken en wegen besloten om per het nieuwe schooljaar met vervroegd pensioen te gaan. Het werken met kinderen, op onze fijne school is niet iets dat ik zo makkelijk achter me zal laten. Ik zal de kinderen, collega's en jullie ouders/verzorgers missen en zal de mooie herinneringen koesteren. Maar ik verheug me ook op een nieuwe fase in mijn leven, met meer tijd voor mijn familie, om te reizen en mijn hobby's uit te oefenen. De laatste weken voor de zomervakantie maken we er samen nog een leuke periode van en hoop ik van iedereen coronaproef afscheid te kunnen nemen. 

Hartelijke groet, juf Tineke 

Afval scheiden op school

Hoort een plastic fles nu bij het restafval of bij het plastic afval? En hoe zit het met die banaan die je in je lunchtrommeltje hebt?

Vrijdag 9 april startte op de Sint-Petrusschool het project ‘Afval Scheiden op School’. Leerlingen gaan in de klas net als thuis het groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, plastic, blik en drinkpakken apart houden. De Sint-Petrusschool is namelijk de eerste school in Diemen die deelneemt aan het nieuwe project 'Afval scheiden op scholen'. In elke groep komen zogenoemde Malpies te staan. Dit zijn kleine afvalbakjes die het afval scheiden in de klas mogelijk maken. Zo leren kinderen niet alleen thuis maar ook op school afval te scheiden.  

Gescheiden afval inzamelen in de klas wordt in het project ‘Afval Scheiden op School’ gecombineerd met een lesprogramma dat is gericht op bewustwording en gedragsverandering rond afval.

Tevredenheidsonderzoek ouders 

Vandaag laatste dag invullen tevredenheidsonderzoek... We zijn blij dat 58 ouders al de moeite hebben genomen om die (best wel lange) vragenlijst in te vullen. Er komen vele onderwerpen aan bod, maar het bestrijkt dan wel alle gebieden waar wij werkzaam op zijn. Een totaal plaatje levert dit dus op. Vandaag kunt u nog gebruik maken van de link. Dan neemt de directie in de meivakantie de tijd om de mate van uw tevredenheid door te nemen. Of misschien toch maar na de vakantie:) Hartelijk dank voor de tijd die u erin heeft gestoken. 

Vakantierooster & Studiedagen 2021-2022 

Hierbij  het overzicht van de studiedagen en vakantieweken in 2021-2022. Deze dagen zijn inmiddels door de MR goedgekeurd. U kunt deze dus alvast in uw agenda noteren.  

Vakantie 2021-2022 

Herfstvakantie:16 t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie: 25 dec. 2020 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: 19 t/m 27 februari 2022 

Goede Vrijdag: 15 april 2022 

Tweede Paasdag: 18 april 2022 

Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022 inclusief Koningsdag: 27 april 2022 

Hemelvaart: 26 mei t/m 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022 

Studiedagen & lesvrije dagen 2021-2022 

Woensdag 22 september 2021 

Maandag 25 oktober 2021 

Vrijdag 26 november 2021 

Maandag 7 februari 2022 & Dinsdag 8 februari 2022 

Donderdag 14 april ASKO studiedag 

Woensdag 25 mei 2022 

Donderdag 23 juni 2022 & Vrijdag  24 juni 2022 

Les tot 12.15 uur: 

Vrijdag 3 december 2021 

Vrijdag 24 december 2021 

Vrijdag 15 juli 2022