Kennismaken met de Sint-Petrusschool?

Aanmelden 

U kunt uw kind aanmelden op de Sint-Petrusschool vanaf de geboorte. Dit kunt u doen door u aan te melden voor een rondleiding op de Sint-Petrusschool. Aan het einde van de presentatie krijgen de ouders een inschrijfpakket. Nadat de administratie dit inschrijfpakket volledig en ingevuld weer retour heeft gekregen krijgt u binnen korte tijd te horen of uw kind geplaatst kan worden.

Kom naar een informatieochtend! De data voor schooljaar 2023-2024 zijn:

 • Dinsdag 3 oktober 2023, 09.00-10.00
 • Dinsdag 7 november 2023, 09.00-10.00
 • Dinsdag 12 december 2023, 09.00-10.00
 • Dinsdag 6 februari 2024, 09.00-10.00
 • Dinsdag 5 maart 2024, 09.00-10.00
 • Dinsdag 9 april 2024, 09.00-10.00
 • Dinsdag 14 mei 2024, 09.00-10.00
 • Dinsdag 11 juni 2024 09.00-10.00

Wij kunnen maximaal 10 ouderparen ontvangen.

Hieronder kunt u zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders bij ons op school. Kies daartoe een datum en tijd:

  
Plaatsing 
Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Bij de plaatsing wordt de volgende voorrangsregel toegepast:

 • Het kind heeft een plaatsingsgarantie op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt en er een ouder broertje of zusje op de Sint-Petrusschool zit.
Na het hanteren van deze voorrangsregel gelden nog criteria als de hulpvraag en de verdeling meisjes en jongens in een klas.
 
Wanneer uw kind ongeveer 3 jaar is laat de school weten of uw kind definitief geplaatst is. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wanneer uw kind kennis kan komen maken en kan komen wennen tijdens zogenaamde ‘wen-ochtenden’.
 
Als u nog vragen heeft na de informatieochtend over de aanmeldingsprocedure voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden, kunt u contact opnemen met Lia Bakker (onderbouwcoördinator) via lia.bakker@askoscholen.nl.
 
Toelating op latere leeftijd 
Het kan zijn dat u uw kind op latere leeftijd aanmeldt, omdat u van school wilt veranderen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Wij leggen in dergelijk geval altijd eerst contact met de school waar uw kind nu is ingeschreven. Wij vragen aan deze school informatie over:
 • de vorderingen van uw kind;
 • het huidige niveau van uw kind;
 • of er een nader onderzoek is gehouden of dat een dergelijk onderzoek is geadviseerd;
 • of er een advies is voor verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs;
 • in welke groep uw kind geplaatst dient te worden na een eventuele overstap. 

Nadat wij van de vorige school een onderwijskundig rapport over uw kind hebben ontvangen nemen wij, indien nodig nog zelf wat toetsen af voor een goed beeld van de leerling. Vervolgens nemen wij een besluit over plaatsing (als er voldoende plaats is in de betreffende groep).
 
Op dit moment zitten alle groepen vol. Mocht er een plek vrij komen in een groep zullen we dat hier opnieuw melden.

Voor meer informatie over toelating op latere leeftijd kunt u contact opnemen met Marieke Bouber (intern begeleider) via m.bouber@askoscholen.nl.