Kennismaken met de Sint-Petrusschool?

Kom naar een informatieochtend! Op onze contactpagina vindt u de data.

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u geinteresseerd bent in onze school kunt u contact opnemen met de administratie van de school (dit is mogelijk vanaf de geboorte van uw kind). U wordt dan uitgenodigd om samen met uw kind deel te nemen aan de maandelijkse informatieochtend. Op deze ochtend krijgt u behalve een presentatie van de school en gelegenheid tot vragen stellen ook een rondleiding. Ook worden een aantal gegevens aan de ouders gevraagd, zoals; naam en geboortedatum van het kind, adres en telefoonnummer.

Aan het einde van de presentatie krijgen de ouders een inschrijfpakket. Nadat de administratie dit inschrijfpakket volledig en ingevuld weer retour heeft gekregen krijgt u binnen korte tijd te horen of uw kind geplaatst kan worden.

Plaatsing op onze school

Omdat de wettelijke bepalingen met betrekking tot aanmelden op de basisschool misschien veranderen, kunnen we nog geen definitieve plaatsingen toezeggen. Kinderen komen voorlopig in volgorde van aanmelding op een (wacht)lijst.

Bij aanmelding van een leerling van een andere school zal altijd eerst contact worden opgenomen met de vorige school. Als er op de vorige school problemen waren, bijvoorbeeld met het gedrag, dan zullen er met de ouders afspraken worden gemaakt.

Aanmelding met REC-indicatie

Bij een aanmelding van een kind met een REC-indicatie (speciaal onderwijs) beslist de toelatingscommissie over eventuele plaatsing op de Sint-Petrusschool. Deze plaatsing is afhankelijk van de zorgmogelijkheden die de school kan bieden en die opgenomen zijn in het zgn. zorgprofiel. Dit profiel ligt op school ter inzage.