Visie Sint-Petrusschool

 
Waar de school voor staat
We willen dat kinderen met plezier op school zijn. Goede relaties zijn op onze school de basis voor een veilig gevoel. Kinderen krijgen ruimte voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
 
Goede relaties
Op school willen we in goed vertrouwen met elkaar omgaan. De goede relaties streven we na door onderlinge betrokkenheid, begrip, waardering, respectvolle omgangsvormen en samenwerking met allen die bij de school betrokken zijn.
 
Plezier
We willen dat iedereen plezier op school heeft: kinderen, teamleden en ouders. Dit kan als er een positieve sfeer heerst, op een school waar boeiend onderwijs wordt gegeven en waar kinderen komen tot mooie resultaten.
 
Eigen verantwoordelijkheid
Er is ruimte voor ieders talent om, op een verschillend niveau, met verschillende bagage, tot optimale ontwikkeling te komen. Kinderen krijgen het vertrouwen om met vrijheid en verantwoordelijkheid om te leren gaan.
 
Veiligheid
Veiligheid ontstaat door een goed pedagogisch klimaat met momenten van rust, zowel fysiek als mentaal.