Het bestuur heeft een overeenkomst met Popeye en met De Toversteen voor naschoolse opvang.

De naschoolse opvang van Popeye is in onze school. De kinderen van De Toversteen worden gehaald.

Meer informatie Popeye en Speel-Inn

U kunt zelf contact opnemen met een van deze aanbieders. Alle informatie kunt u vinden op;

Popeye:  www.bsopopeye.nl

thumbnail bannerPopeye1920x500defitekst

Speel-Inn: http://www.speelinn.nl/

Logo schoolinn

Speel-Inn Kinderopvang verzorgt na schooltijd én tijdens schoolvakanties buitenschoolse opvang voor kinderen van de Sint-Petrusschool. Locatie ’t Kinderwoud is gevestigd aan de Rode Kruislaan in Diemen. De kinderen worden van school gehaald en na het eten en drinken wordt er binnen en buiten een afwisselend activiteitenprogramma aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden en interesses. De groepen zijn ingedeeld in activiteitenhoeken voor de jongste kinderen, zoals de autohoek, poppenhoek en bouwhoek. Aan de groepsruimtes grenzen aparte activiteitenkamers, zoals de keuken, bioscoopkamer, de sport- en dansruimte en een ruimte met verkleedspullen. Tijdens de vakanties bieden we een speciaal vakantieprogramma aan. We streven ernaar om het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten en hun eigen grenzen te laten ontdekken en verleggen.

Nieuwsgierig geworden? We geven graag een rondleiding! Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatiemanager van deze vestiging. Meer informatie is terug te vinden op http://www.speelinn.nl/.