Het bestuur heeft een overeenkomst met Popeye en met De Toversteen voor naschoolse opvang.

De naschoolse opvang van Popeye is in onze school. De kinderen van De Toversteen worden gehaald.

Meer informatie Popeye en De Toversteen

U kunt zelf contact opnemen met een van deze aanbieders. Alle informatie kunt u vinden op;

Toversteen:  www.broodspelen.nl 

Popeye:  www.bsopopeye.nl

thumbnail bannerPopeye1920x500defitekst