Sommige kinderen gaan naar huis voor de lunch, een groot aantal kinderen blijft op school, bij de tussenschoolse opvang (TSO). De Sint-Petrusschool zet zich in voor een professionele TSO, waarbij een prettig en veilig verblijf voor de kinderen voorop staat. Begeleid door een team van vrijwillige hulpouders, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur, wordt een programma aangeboden om de vrije tijd tussen de middag zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen. Hierbij hoort ontspanning en plezier in een sfeer van verdraagzaamheid en wederzijds respect. Bij voorkeur wordt buiten gespeeld, bij slecht weer kan dit ook binnen zijn. Hiervoor is de ruimte van het schoolgebouw en het (nieuwe) speelterrein evenals het juiste materiaal beschikbaar. Bij het begeleiden wordt gewerkt vanuit een positieve houding naar de kinderen.

Contributie

Bij een contract voor vaste dagen moet het overblijven vooruit worden betaald. De prijs is € 2,50 per kind per dag. Voor incidenteel overblijven dienen ouders een strippenkaart aan te schaffen. Een 5-ritten TSO-strippenkaart voor kinderen met een vast contract kost € 12,50. Voor kinderen zonder contract is dit € 17,50.

Voor kinderen die al gebruik maken van de TSO houdt de TSO leiding bij hoeveel strippen verbruikt zijn. Van de TSO leiding zult u tijdig via e-mail horen wanneer u het bedrag voor een nieuwe strippenkaart dient over te maken.

Het bedrag kunt u overmaken ten gunste van rekeningnummer NL53 INGB 0008 8414 89 ten name van De Sint-Petrusschool betreft TSO, onder vermelding van naam kind, groep en soort strippenkaart. De strippenkaart is onbeperkt geldig en blijft bij de TSO leiding.

Een strippenkaart kan gebruikt worden door alle kinderen binnen één gezin. Niet gebruikte strippen worden niet terugbetaald bij beëindiging van de overeenkomst en of het afsluiten van de basisschoolperiode. Wijziging van telefoonnummer of adres moet ook worden doorgegeven aan de administratie van het overblijven, dus niet alleen aan de administratie van de school!

LET OP: Blijft uw kind incidenteel over met gebruik van een strippenkaart? Meld dit dan voor 9.00 uur door een formulier voor ‘Incidentele Overblijf – Bericht van aanmelding’, in te vullen en in de brievenbus van school te deponeren. U kunt ook mailen naar stpetrus.tso@askoscholen.nl

Bankgegevens TSO

Het IBAN nummer van de TSO is NL53 INGB 0008 8414 89 t.n.v. DE SINT-PETRUSSCHOOL BETREFT TSO.