Logo speelkasteel

Peuterspeelzaal Het Speelkasteel ontvangt vier ochtenden (woensdag zijn ze gesloten) maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. 

Voor- en vroegschoolse educatie

Er wordt gewerkt met Uk & Puk, dat is een programma dat gericht is op de stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Tijdens elk thema is er steeds aandacht voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen. Daarom wordt er ook wel gesproken over voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Meer informatie over Het Speelkasteel vindt u op de website.

Naar de website van Het Speelkasteel