Schooltijden Sint-Petruschool

Tien minuten voor de school begint, kunnen de kinderen de school binnenkomen. We beginnen graag op tijd! Ouders nemen buiten afscheid van hun kind.  Om 8.45 uur en 13.30 uur, beginnen de lessen. Wij verwachten dat alle kinderen dan in de klas zijn. Na schooltijd zijn ouders altijd van harte welkom om de klas te bewonderen. 

Maandag/Dinsdag/Donderdag/Vrijdag: 8.45 - 12.15 uur en 13.30 - 15.30 uur

Woensdag: 8.45 - 12.15 uur

De schooltijden kunnen eventueel een kwartier afwijken in verband met gymnastieklessen. Dit zal alleen voorkomen in bovenbouwgroepen.

Speelkwartier

Voor de groepen 3 t/m 8 is er 's ochtends een speelkwartier waarbij met twee groepen tegelijk buiten wordt gespeeld. De kleuters pauzeren op wisselende tijden.

Schoolzwemmen

Groep 5 krijgt elke dinsdagochtend zwemonderwijs in het Duran-bad in Diemen-Zuid. De les begint om 09:15 uur en eindigt om 09:45 uur. De kinderen gaan lopend naar het zwembad.

Ook de groepen 6 tot en met 8 gaan 1 keer per maand schoolzwemmen. Aan het schoolzwemmen zijn geen kosten verbonden.

Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, neemt u voor 8.30 uur contact op met school. U kunt dan de ziekmelding via Parro aan de leerkracht doorgeven.