Schooltijden Sint-Petruschool

Tien minuten voor de school begint, kunnen de kinderen en hun ouders de school binnenkomen. We beginnen graag op tijd! Twee minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste zoemer. Ouders nemen afscheid van hun kind en verlaten de klas. Als de tweede zoemer gaat, om 8.45 uur en 13.30 uur, beginnen de lessen. Wij verwachten dat alle kinderen nu in de klas zijn en de ouders de school hebben verlaten.

Maandag/Dinsdag/Donderdag/Vrijdag: 8.45 - 12.15 uur en 13.30 - 15.30 uur

Woensdag: 8.45 - 12.15 uur

De schooltijden kunnen eventueel een kwartier afwijken in verband met gymnastieklessen. Dit zal alleen voorkomen in bovenbouwgroepen.

Speelkwartier

Voor de groepen 3 t/m 8 is er 's ochtends een speelkwartier waarbij met twee groepen tegelijk buiten wordt gespeeld. De kleuters pauzeren op wisselende tijden.

Schoolzwemmen

Groep 5 krijgt elke dinsdagochtend zwemonderwijs in het Duran-bad in Diemen-Zuid. De les begint om 09:15 uur en eindigt om 09:45 uur. De kinderen gaan lopend naar het zwembad.

Ook de groepen 6 tot en met 8 gaan 1 keer per maand schoolzwemmen. Aan het schoolzwemmen zijn geen kosten verbonden.

Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, neemt u voor 8.30 uur contact op met school. Ons telefoonnummer is (020) 698 1832. U kunt de melding ook doen per e-mail: stpetrus.ziekmelding@askoscholen.nl